God hygien av största vikt 

Ett annat område där städfirmornas tjänster går varma är hos alla företag dit personalen nu börjar komma tillbaka. Många arbetsplatser har fått omorganisera kontorslandskap och annat för att de anställda ska kunna hålla avstånd, ventilationen ses över och städfirmorna blir mästare bland all hygienbekymrad personal. Men det är precis de här lösningarna som gör att folk känner sig tryggare, och att ha chefer som visar att de prioriterar de anställdas hälsa och respekterar uppsatta restriktioner uppskattas av många. 

 

Ytterligare ett område där städade lokaler är av yttersta vikt är äldreboenden och sjukhus. Alla har sina rutiner för att hålla god hygien, men när det kommer till äldre och sjuka blir det extra tydligt att de ansvariga måste ha en bra plan för att säkerställa rena och fräscha lokaler. 

 

Tacka städpersonalen 

Det finns mängder av yrken som kommer i skymundan när det talas om vilka hjältar vi har att tacka för att klara oss igenom pandemin och göra vardagen ens möjlig. Sjukvårdspersonal med sjuksköterskor i spetsen är ett sådant yrke, förskollärare och lärare ett annat. Och det finns fler vars hjälp hade varit svår att vara utan, och det är nog rätt säkert att vi kan lägga till städpersonal och städfirmor till den här kategorin också. Så nästa gång du möter städpersonal på din arbetsplats – skänk ett stort tack till dem för att de håller våra lokaler så rena att vi kan gå tillbaka till våra jobb, om inte helt just nu så ändå ganska snart.